Seared Salmon Fillet – Botanica Vietnam
 Seared Salmon Fillet

Seared Salmon Fillet

299,000₫

Mô tả

Carrot Pure, Carrot roll with Carrot-Orange sauce
Cá Hồi áp chảo cùng Cà rốt bào, Cà rốt nghiền và sốt Cam-Cà rốt
 Seared Salmon Fillet