Mix Green Salad – Botanica Vietnam

Mix Green Salad

Liên hệ

Mô tả

Sa lát rau củ quả tổng hợp
Lựa chọn sốt và đồ ăn kèm:
Sốt Chanh Leo, Dầu Mè, Balsamic
 Mix Green Salad
 Mix Green Salad