Grilled Sausages served with pickles and Dijon mustard (3pcs) – Botanica Vietnam
 Grilled Sausages served with pickles and Dijon mustard (3pcs)

Grilled Sausages served with pickles and Dijon mustard (3pcs)

149,000₫

Mô tả

Xúc xích nướng ăn kèm rau củ muối chua và sốt mù tạt vàng (3pcs)
(Krakauer, Cheddar cheees, Cheese Braskurst, Thueringer, Chorizo, Frankfuiter, Beef snail)

Sản phẩm liên quan

 Grilled Sausages served with pickles and Dijon mustard (3pcs)